Stichting Beeldende Kunst Voorburg

Geschiedenis

Officieel heet de Kunstuitleen Stichting Beeldende Kunst Voorburg. De stichting is in 1982 opgericht vanuit een initiatief van de serviceclubs uit Voorburg; de Lions en Rotary. Het voornaamste doel was het laagdrempelig verstrekken van kunst. Een bestuurslid van het eerste uur kocht destijds het smalste pandje van Voorburg aan, waar de Kunstuitleen tegen een vriendelijke huur haar praktijk mocht beginnen.
In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw bouwde de Kunstuitleen een groot klantenbestand op en mocht het zich verheugen over subsidies die destijds nog gegeven werden. Hiermee kon de stichting kunstwerken aankopen die ze kon uitlenen en/of verkopen. Na de eeuwwisseling werden de subsidies afgebouwd en werd de basis gelegd voor een commerciëlere aanpak van de Kunstuitleen. Doch met het oogpunt kunst uit te lenen en te verkopen zonder winstoogmerk en hiermee de kunstenaars van een basis inkomen te kunnen voorzien.
Een cruciaal jaar in de geschiedenis van de Stichting was 2008: Subsidie van de provincie werd gestopt, de grootste zakelijke klant zegde het abonnement op en de economische crisis sloeg in als een bom. Precies op dat moment trad een nieuwe directeur voor de Kunstuitleen aan. De afgelopen jaren is er binnen de stichting met man en macht gewerkt aan het voortbestaan. Opgekrabbeld uit een diep dal, moest er ieder jaar een tandje bijgezet worden om kunst laagdrempelig beschikbaar te blijven maken voor een groot publiek, de educatieve taak te vervullen én een podium blijven voor een groot aantal kunstenaars.

ANBI

Sinds januari 2017 heeft de Stichting Beeldende Kunst Voorburg een ANBI-status. Hiermee tonen we aan dat we een Algemeen Nut Beogende instelling zijn.

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Jerry Snellink
Secretaris: Edgar de Bruin
Penningmeester: Jan Lakeman
Algemeen lid: Melanie Bloem

De bestuursleden van de Stichting Beeldende Kunst Voorburg ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor hun activiteiten voor de Kunstuitleen. Uitvoerend directeur in parttime dienstverband sinds 2008 is Lisette Krul. Daarnaast zijn er 20 vrijwilligers actief voor de Stichting Beeldende Kunst Voorburg.

gegevens instelling

Stichting Beeldende Kunst Voorburg
Fiscaal nr: NL 0070.72.168.B01
Herenstraat 92
2271CK VOORBURG
070-3871951
info@kunstuitleenvoorburg.nl
KVK: 41152496
IBAN: NL93RABO0105472980
BTW nr: 0070.72.168.B01

Beleidsplan 2020-2025

Hier kunt u ons beleidsplan downloaden.

Anbi publicatie

Hier kunt u ons Anbi-formulier downloaden.

Nieuwsbrief
Kunstuitleen Voorburg
ontvangen

* verplichte velden


Nieuwsbrief archief

Site by Alsjeblaft!